แกล้งหลุดเพราะอยากเสียว
จับโจรได้แต่ให้ลงลิ้น
ซี้ดเดียวของน้องไลลา
แรงๆ เลยพี่
ทหารรับใช้
ยั่วนายแต่ได้ยาม
สระ ซอย เซ็ต เด็ดถึงใจ
สวยนัก รักซะเปียก
น้องไก่